Vreemdgaan: Bob Livingston (top)

VoxClamantis.nl

Home - Funny stories - Religion - Politics - Science - Sex - Life - Pictures - Cartoons - Links - Contact

sitemap


English version

BOB LIVINGSTON, de beoogd Amerikaanse fractieleider van de Republikeinen, bekende donderdag dat hij buitenechtelijke relaties heeft gehad en daarmee op mensonterende wijze zijn 33-jarig huwelijk met Bonnie op het spel heeft gezet. 
Bob voegde eraan toe: 'Niet met secretaresses en stafleden.' Dat had hij niet hoeven te zeggen. Secretaresses en stafleden zijn ook mensen.

Wanneer personen aantrekkingskracht op elkaar uitoefenen, dit gevoel steeds sterker wordt, het op een gegeven moment niet meer te houden valt, dan is het goed om tot seksuele actie over te gaan. 
 
Het is de hoogste tijd dat dit geluid ook eens in de Volkskrant wordt gehoord. Staan er op de Forum-pagina niet steeds vaker stukken verdriet die je seksueel opsluiten, je hun eigen dwangbuizen voorschrijven, je voor het huwelijk frustreren en als je erin zit nog meer willen afknijpen? 
 
Stelling: vreemdgaan is het bewijs van een goed huwelijk. 
Tweede Stelling: sperma is het cement van de samenleving. 
 
Wees sociaal en zoek! Men smacht naar je. Niet vreemdgaan is onkunde. Probéér het eens, contactgestoorde. Geef jezelf, ook anderen hebben recht op seksueel divertissement. En de liefde met je vaste partner zal groeien en bloeien, dankzij de doorbraak van het taboe dat vreemdgaan heet. 
 
Niet vreemdgaan is een misdaad tegen de mensheid.
  
Maar de terreur van de dwaling wint terrein, de beknotting van lichaam en geest rukt op, de ene na de andere gereformeerde schrijft je voor dat sierlijk aan een snoer geregen vreemde seks een echtbreker van je maakt. 
 
Het huwelijk is een prachtig tijdverdrijf - ik ben ook al 33 jaar een Bob -, dit eindeloze geluk evenwel aanwenden om je asociale seksueel gedrag ten opzichte van onschuldige derden te verantwoorden, is een slecht voorbeeld voor de kinderen en ten opzichte van het leven op aarde ten diepste verkeerd. 


BOB LIVINGSTON, the intended American parliamentary group leader of the Republicans, confessed Thursday he has had extramarital affairs and doing so risked his 33 years of marriage with Bonnie in a humiliating way.
Bob added: ‘Not with secretaries and staff.’ He shouldn’t have said that. Secretaries and staff are humans as well.
 
When people are attracted to each other, this feeling is increasing more and more, becomes unbearable, then it is good to go on to sexual action.
 
It is the highest time this note is also heard in De Volkskrant. Do we not read on the Forum page more and more real creeps who lock you up sexually, prescribe you their own straitjackets, frustrate you before marriage and when you are in marriage pinch you off further?

Theorem: extramarital affairs are proof of a good marriage.
Second Theorem: sperm is the cement of society.
 
Be social and seek! People yearn for you. Not having affairs is ignorance. Try it, socially handicapped.
Give yourself, also others are entitled to sexual entertainment. And the love life with your fixed partner will blossom and flourish, due to the breakthrough of the taboo that is called having an affair.
 
Not having affairs is a crime against humanity.
 
But the terror of erring is gaining ground, the restricting of body and mind is marching forward, one after the other reformed protestant prescribes you that extramarital affairs elegantly threaded on a wire make you an adulterer.
 
Marriage is a wonderful pastime – I am also already a Bob for 33 years -, but to use this endless happiness to excuse your asocial behaviour to innocent third parties, is a bad example for the kids and deeply wrong towards life on earth.
 
Jan Mulder VK 19-12-1998; English version added: 28 July 2011
 

(top)

 


Update: 18 May 2007   -   Comments: info@voxclamantis.nl   -   Copyright 2007-2013: voxclamantis.nl