Kiezen voor langer in de file staan (top)

VoxClamantis.nl

Home - Funny stories - Religion - Politics - Science - Sex - Life - Pictures - Cartoons - Links - Contact

sitemap


De files in Nederland nemen hand over hand toe. Nu al zijn ze in de Randstad langer dan in andere stedelijke gebieden in Europa. Hoe moet dat straks als CDA en PvdA serieus werk maken van hun ambitie om er de komende jaren nog eens honderdduizenden banen bij te krijgen? 
 
Nederland moet meer wegen aanleggen en snel ook, vindt de Oeso, de economische denktank van de moderne industrielanden in Parijs. Zo horen we het eens van een ander. Of het zal helpen is de vraag. Want zelfs bij het vorige rechtse kabinet scoorden wegen en bereikbaarheid laag in de lijst van noodzakelijk geachte hervormingen. 
 
De afgelopen kabinetsperiode daalden de reële uitgaven aan herstel en nieuwbouw in de grond-, weg- en waterbouw gemiddeld met zo'n 5 procent per jaar, terwijl de uitgaven aan onderhoud stagneerden, zo bleek vorige week uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. 
 
De kabinetten-Balkenende lieten de kans lopen om gebruik te maken van de ruime arbeidsmarkt in de afgelopen recessie en iets van de opgelopen achterstanden in de aanleg en onderhoud van infrastructuur goed te maken. 
 
Ook in de verkiezingscampagne speelden de files nauwelijks een rol. Alleen de VVD kwam met een plan om snelwegen op elkaar te stapelen. Dat werd kundig afgeserveerd door Femke Halsema van GroenLinks. 
Zij stelde in een televisiedebat sarcastisch dat dit een uitstekend idee is, want dan kunnen de auto's straks bovenlangs blijven rijden, omdat de wegen daaronder onder water staan. 
 
Een mooi politiek antwoord, althans om de discussie dood te slaan. GroenLinks appelleert nog aan de tijd dat de milieubewuste Nederlander dacht het verschil te kunnen maken door het nietje uit het theezakje te halen, om zo verantwoord het zakje in de gft-container te kunnen doen. 
 
De werkelijkheid van vandaag is dat even verderop in China elke week een nieuwe kolencentrale in gebruik komt, en dat de stroomcapaciteit aldaar elk jaar met meer groeit dan het totale opgestelde vermogen van Groot-Brittannië.
  
Op mondiale schaal is een beetje minder of meer autoverkeer in Nederland volstrekt niet relevant. Maar zelfs als dat wel zo zou zijn, is er geen serieus alternatief voor uitbreiding van de capaciteit van het wegvervoer. 
 
In 2005 legden Nederlanders 194 miljard kilometer af. Daarvan kwamen er 150 miljard voor rekening van de auto. De trein was goed voor 14 miljard, 7 procent van de totale vervoersprestatie. Het hele openbaar vervoer, dus met bus, tram en metro erbij, komt niet uit boven de 10,6 procent. 
 
Deze cijfers maken de stelling dat mensen vaker de trein of bus moeten nemen tot een loze politieke kreet. Het openbaar vervoer is nu al overbelast. Als één op de tien automobilisten het openbaar vervoer zou nemen, dan moet de capaciteit verdubbelen. Een goed plan, maar dat kost minimaal een jaar of dertig. In de tussentijd zouden de mensen letterlijk de perrons afgeduwd worden.

Andere alternatieven worden óf al beproefd óf werken in de praktijk niet. 
 
Neem de oproep aan mensen om dichter bij hun werk te gaan wonen. De torenhoge huizenprijzen in de grote steden, waar het meeste werk is, bewijzen dat mensen dat al uit alle macht proberen. Bovendien gaat verhuizen naar het werk hooguit enkele keren in een werkzaam leven. Want de huurmarkt zit zo goed als op slot en verhuizen van en naar een koopwoning kost inclusief overdrachtsbelasting ongeveer tien procent van de koopsom. Bij een huizenprijs van 270.000 euro is dat al meer dan een netto jaarinkomen voor een modaal gezin. 
 
Meer deeltijdwerken zou helpen tegen de files, ware het niet dat Nederland al wereldkampioen deeltijdwerken is en de politiek ernaar streeft dat met name vrouwen langer gaan werken in plaats van nog korter. 

De ongemakkelijke waarheid in Nederland is dat de bevolking flink is gegroeid en het aantal werkenden nog veel meer, maar dat de infrastructuur daar sterk bij is achtergebleven. 
De laatste 25 jaar nam de bevolking met ruim 2,3 miljoen mensen toe, maar is het bebouwde terrein voor vervoer per saldo nog iets afgenomen tot 2,7 procent van het grondoppervlak. 
De bebouwing voor werken en wonen nam met 1,2 procentpunt toe tot bijna 8 procent, maar dat is altijd nog minder dan wat erbij kwam aan bos, open natuurlijk terrein en recreatiegebied. 
 
Aan ruimtegebrek ligt het niet. Langere files zijn een keuze. 
Blijkbaar kan de Nederlander er best mee leven om dagelijks in de file te staan. Terwijl het aantaI voertuigverIiesuren gestaag toeneemt, blijven files laag scoren in enquêtes over problemen die met voorrang moeten worden aangepakt. Muziekje aan, weg van de beslommeringen thuis en van het werk, zo lijkt het. De files zullen eerst nog een stuk langer moeten worden voordat ze echt worden aangepakt.
 
Ed Groot FD 16-1-2007 

 
(top)

 


Update: 27 May 2007   -   Comments: info@voxclamantis.nl   -   Copyright 2007-2013: voxclamantis.nl