Een en ander: Vijf (top)

VoxClamantis.nl

Home - Funny stories - Religion - Politics - Science - Sex - Life - Pictures - Cartoons - Links - Contact

sitemap


Vijf toppunten van tragiek 
1) Iemand die zijn leven studerend doorbrengt in een moraal-theologische bibliotheek 
2) Iemand die na jaren zijn eigen wereldrecord weet te verbeteren met twee seconden 
3) Iemand die er uitziet als een zestienjarige en denkt als een zestigjarige 
4) Iemand die er uitziet als een zestigjarige en denkt als een zestienjarige 
5) Een telefoon die, midden in de nacht, in een verlaten kantoorkolos begint te rinkelen 

Vijf mensen om bij in snikken uit te barsten 
1) Rob de Nijs (56) 
2) Simon Vinkenoog (65) 
3) Erik Vos (74) 
4) Theun de Vries (88) 
5) Adriaan Morriën (92) 

Vijf toppunten van geluk 
1) Om voor het eerst in je leven, op een zonnige namiddag in de herfst, Venetië binnen te varen 
2) Om voor het eerst in je leven in de Velázquez-zaal van het Prado te staan 
3) Om voor het eerst in je leven, in een weekend om drie uur 's nachts, de discotheek IT binnen te stappen 
4) Om oog in oog met een veld te staan dat tot aan de horizon is gevuld met zonnebloemen, die allemaal één kant uitkijken 
5) Om plotseling het besef te voelen opwellen dat dankzij Gods grote goedheid een fluitketel op een fluitketel lijkt 

Vijf onthutsende ontdekkingen in een mensenleven 
1) Dat alles went, letterlijk alles, zelfs de grootste luxe, zelfs de ergste pijn 
2) Dat binnen iedere verhouding, hoe ideaal en vertrouwelijk ook, de seksuele aandrift afneemt, terwijl volkomen wildvreemden seksueel aantrekkelijk blijven 

3) Dat volwassenheid geveinsde gewichtigheid is, en dat iedere man een jongen van zestien blijft 
4) Dat je uiteindelijk zelf over alle absurditeiten en gekkigheden beschikt die je in absurde gekken denkt te bestrijden 
5) Dat, alle goede wil ten spijt, pacifisme nooit de vrede bevordert 

Vijf waarheden als een koe (niet minder onthutsend) 
1) Dat je gedurende de tijd voor je geboorte ook dood was 
2) Dat zoveel tamme clichés (kalenderwijsheden, weerspreuken, volksgezegden) zo verpletterend correct zijn 
3) Dat, als een oorlog eenmaal achter de rug is, de lafaards worden bevorderd en de helden op een houtje mogen bijten 
4) Dat de paus en de koningin hun eigen kont afvegen (tenminste, naar je redelijkerwijs mag aannemen) 
5) Dat Gertrude Stein al was geboren toen Potgieter overleed 
 

Gerrit Komrij NRC 27-10-1993

 

(top)

 


Update: 30 April 2007   -   Comments: info@voxclamantis.nl   -   Copyright 2007-2013: voxclamantis.nl