(top)

VoxClamantis.nl

Home - Funny stories - Religion - Politics - Science - Sex - Life - Pictures - Cartoons - Links - Contact

sitemap


Algemeen
Mathematics
Physics
Intellectual pre-eminence Jews
Kwakzalverij

Precieze vraagstelling

Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid

 

Algemeen (top)

-

Evasief begrip: zolang je niet vraagt wat het is weet iedereen het, zodra je vraagt wat het is weet niemand het.
 

-

Sommigen hebben een brij in hun hoofd, anderen een brein vrij naar Sander Bais in VK 23-6-2007
 

-

traduttore, traditore - vertalen is verraden

 

Mathematics (top)

-

De formule van Euler geldt als de allermooiste die de wiskunde te bieden heeft: eπi + 1 = 0.
Het verenigt een aantal belangrijke wiskundige concepten. 

π 
i
0
"+" en "="
= 2,71828..., grondtal van de natuurlijke logaritmen.
= pi = 3,14159..., o.a. verhouding omtrek/diameter cirkel.
= √-1, imaginaire eenheid met i2 = -1.
= een van de belangrijkste "getallen" uit de getallenleer.
= operatoren uit de algebra.
NYT / VK 6-11-2004
 

-

Het is onbekend of π + e rationaal is. 
 

-

De som van twee halve waarheden is geen hele waarheid. F.A. Bais VK 17-9-1994

 

Physics (top)

-

Natuurkundigen schijnen zelfs vanwege hun probleemoplossend vermogen een veel bredere inzetbaarheid te hebben en veel betere managers te worden dan andere academici.
Nelleke Noordervliet VK 4-10-1999

 

Intellectual pre-eminence of the Jews (example of invisible-hand explanation) (top)

-

That explanation of "the intellectual pre-eminence of the Jews" that focuses on the great number of the most intelligent male Catholics who, for centuries, had no children, in contrast to the encouragement given rabbis to marry and reproduce. Nozick page 21
 
(top)

 

Kwakzalverij

-

 

Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)
 
 
(top)

 

Precieze vraagstelling

-

 

Sommige ogenschijnlijk simpele vragen lijken op het eerste gezicht precies, waardoor ook een eenduidig antwoord mogelijk lijkt. Bij nader inzien is dit niet altijd het geval, wat het volgende voorbeeld moge illustreren. Pas na de laatste tegenvraag is de vraag precies genoeg en kan antwoord worden gegeven.

Vraag: Hoe oud is iemand die in 1927 is geboren?

Tegenvraag 1: Leeft hij/zij nog? Ja.
Tegenvraag 2: In welke maand geboren? Februari.
Tegenvraag 3: Op welke dag geboren? 15.
Tegenvraag 4: Op welk tijdstip geboren? 1.30.
Tegenvraag 5: Waar geboren? Nederland.
Tegenvraag 6: Waar woont hij/zij nu? Nederland.

Uiteindelijke vraag: Hoe oud is iemand die in 1927, op 15 februari om 1.30 uur is geboren in Nederland en nu (= bijvoorbeeld 16-4-2003, 12.00 uur) nog in Nederland leeft?

Antwoord: jaar, maanden, weken, uren, minuten (hierbij moet nog rekening worden gehouden met schrikkeljaren en zomer/wintertijd).

16-4-2003

 
Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid
 
(top)

 

 

 


Update: 9 June 2021   -   Comments: info@voxclamantis.nl   -   Copyright 2007-2021: voxclamantis.nl